KAYSERİ ŞİİRLERİ

KAYSERİ MANTISI

KAYSERİ

KAYSERİ'YE ÖVGÜ

Hamuru zerrin unundan,
Olur Kayseri mantısı,
Pınarbaşı'ndan Bünyan'dan
Gelir Kayseri Mantısı.

Suyu gelir Erciyes'ten,
Kurtar beni bu hevesten,
Kokusu güzeldir misten,
Olur Kayseri mantısı.

Tuzhisar gölünden tuzu,
Yoğursun gelinlik kızı,
Sevgilinin iki gözü,
Sanki Kayseri mantısı.

Mimar Sinan çizmiş plan,
Onu yapar bacın anan,
Tadına doyulmaz inan
Yenir Kayseri mantısı.

Leğeni döğme bakırdan,
Kalayı yapılsın nurdan,
Hemen inince tandırdan,
Gelir Kayseri mantısı.

Sarı gelin çok yoğurdu,
O'nu hangi ana doğurdu,
Gömeç'ten al sen yoğurdu,
Yenir Kayseri mantısı

Çamdan yapacak ustası,
Alametin oklavası,
Yiyenin kalmaz tasası,
Olur Kayseri mantısı.

Akkışla'dan al kıymayı,
İnsan biliyor doymayı,
Neylersin kaşık saymayı,
Yenir Kayseri mantısı.

Sarımsağı al Ambar'dan,
Vaz geç sen köşkten, saraydan,
Kaşığı şimşir oymadan,
Aman Kayseri mantısı.

Aşık isen durma sesle,
AI Gesi'den bülbül besle,
Üstünü sumakla süsle,
Yenir Kayseri mantısı.

Yatır bebeği beşiğe,
Kırkını koy bir kaşığa,
İlham veriyor aşığa,
Denir Kayseri mantısı.

Baykara bunu söyledi,
Şiiri tercih eyledi,
Mantımızdan ilham geldi,
Oldu Kayseri mantısı.

          Ali BAYKARA

Pınarbaşı, Bünyan, Tomarza, Sarız,
Kökümüz tarihte dünyada varız,
Asya'dan Batı'ya gelen baharız,
Soyum vatan diye seçmiş bu yeri,
Erciyes mührünü basmış Kayseri.

Yeşilhisar yeşil, İncesu cennet,
İnsanı çalışır, eylemez minnet,
Önünde düşmanlar getirir cinnet,
Yiğitlik örneği subayı, eri
Ülkenin kalbidir güzel Kayseri.

Kırların çiçeği, peteğin balı,
İşçiler ustadır üretir halı,
Tezgahta hüneri sever Yahyalı,
Herkesin alnında incidir teri
Dünyada bulunmaz eşin Kayseri.

Hakk'ın aşıkıyım girdim yoluna,
Bir garip kuş gibi dalsam gölüne,
Canım feda olsun şanlı iline,
Kitaplar yazıyor yok etmiş şerri,
Şehitliği şeref bilir Kayseri.

Camiler, kümbetler, sayısız eser,
Darüşşifa derman, dertleri keser ,
Agah hayalini bağrına basar,
Al al olmuş süsler gökleri,
Ay yıldıza selam yelin Kayseri.

İBRAHİM AGAH ÇUBUKÇU

KAYSERİ

Anadolumuzun ana göbeği
Benim güzel ilim şirin Kayseri
Şanlı Erciyes'in hemen eteği
Benim güzel ilim şirin Kayseri

Hisarcık arada bahçeler bağlar
Orda şifa bulur hastalar sağlar
Enginli yüksekli çevrede dağlar
Benim güzel ilim şirin Kayseri

Çevresi yemyeşil bahçeli bağı
Hele yanımızda şu Ali dağı
Alimleri çoktur ilim yatağı
Benim güzel ilim şirin Kayseri

Talas Kıranardı yayla timsali
Yok bilirim Erciyes'in emsali
Bülbüller ötüşür cennet misali
Benim güzel ilim şirin Kayseri

Tarihin çok eski şanın yücedir
Hakkında bildiğim bir kaç hecedir
Daha anlatamam acep nicedir
Benim güzel ilim şirin Kayseri

NAZMİ HASKİLİT

Aksaçlı Erciyes'in, güzeldir dağların
Erkilet güzellerin, sonra Gesi bağların
Kulakların paslarını, açar Kayserim
Tüm Dünya ünlerini, saçar Kayserim.

Semâda yüce yüce, bacalar tüter,
Talasda Hisarcıkda, meyvalar biter.
Yahyalının kirazı Anadoluma yeter,
Bağrında kat kat güller, açar Kayseri.

Ticâretle uğraşır, tahsili yapar,
Şucuğu Pastırması mis gibi kokar,
Özünden ateş gibi zekâlar çıkar,
Beyinleri ihrâcât yapar Kayseri.

Seyyidi Burhaneddin, Mevlânâ'nın hocası
Tennûrîler, Tirmizîler ve daha nicesi
Kubbe kubbe türbeler bizden ziyaret bekler
Velî Enbiyâ kucağında, yatar Kayseri.

Erciyes'im güneyden dâim, hep sana bakar,
Kalbimden derin derin çaylar, ırmaklar akar
Büyük küçük gözünden her an şimşekler çakar
Mânevî zevkler senden, gürce taşar Kayserim.

                      NUH NACİ AKMERMER

 

KAYSERİ'YE SESLENİŞ

Talas bahçesinde Gesi bağında,
Burcu burcu kokan gülün olayım.
Tekir yaylasında, Ali dağında,
Küfül küfül esen yelin olayım.

Gelinler bir yandan, kızlar bir yandan,
Ne ahden alırlar ne de amandan...
Suyu kevser olan yeşil Bünyan'dan
Coşkun coşkun akan selin olayım...

Kızlar fistan giyer, kına yakınır,
Hacılar'da bezin hası dokunur ,
Tam altmışüç ilde türkün okunur,
Ağzında kıvrak dilin olayım.

Suların şifadır bütün ağrına,
Erciyes bulutu çıkmış bağrına,
Feda olsun canım senin uğruna,
Kapında bekleyen kulun olayım.

ABDULLAH SATOĞLU